خدمات ما

خدمات (ICT) - گردآوری و تحلیل اطلاعات

خدمات (ICT) - گردآوری و تحلیل اطلاعات


خدمات (ICT) - استراتژی

خدمات (ICT) - استراتژیخدمات (ICT)-طراحی شبکه‌ها و سرویس‌ها

خدمات (ICT)-طراحی شبکه‌ها و سرویس‌ها


خدمات (ICT) - مدل و طرح کسب و کار

خدمات (ICT) - مدل و طرح کسب و کار


کارفرمایان ما

شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
شرکت برق منطقه‌ای مازندران
شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
شرکت برق منطقه‌ای خراسان
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
شرکت برق منطقه ای فارس
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شرکت برق منطقه ای باختر
شرکت برق منطقه ای کرمان
شرکت برق منطقه ای گیلان
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
مجتمع بندری شهید رجایی
طراحی و توسعه : مهراد وب